ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA kolovoz 2015

Nedjelja,
30.kolovoza
u 19,30 sati

Velika koncertna dvorana
Završni koncert Brass Academy
Cijena ulaznice 20 kuna