ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA rujan 2008

Ponedjeljak,
8.rujna
u 18,30 sati
Program povodom
Dana Varaždinske županije
Srijeda,
24.rujna
u 12,00 sati Scena Europa Media
Vesna Kosec Torjanac
WELCOME TO VARAŽDIN CABARET
redateljica Ksenija Krčar
Srijeda,
24.rujna
u 19,30
P r e m i j e r a
Marin Držić
DUNDO MAROJE
redatelj Vasily Senin
Četvrtak,
25.rujna
u 19,00
P r e m i j e r a
Marin Držić
DUNDO MAROJE
redatelj Vasily Senin
Utorak,
30.rujna
u 18,00 sati

Gostovanje Antičke dramske grupe
Gymnasium classicum
Klasične gimnazije iz Zagreba
HIPOLIT
redatelj Dario Budimir