ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA studeni 2015

Srijeda,
4.studenog
u 20,00 sati Zagreb

Kazalište KNAP
Elaine Murphy
MALO BLAGO                                                        izvedbu omogućila INA
redatelj: Tomislav Pavković

Petak,
20.studenog
u 20,00 sati Rovinj
Kazalište Antonio Gandusio
Mani Gotovac
PRIČAJ MI O GORKOME
režija: Mani Gotovac, Hana Hegedušić i Robert Plemić