ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA studeni 2016

Utorak,
15.studenog
u 19,30 sati Pula
Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula
Miroslav Krleža
BALADE PETRICE KEREMPUHA
redatelj: Georgij Paro