ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA ožujak 2017

Petak,
24.ožujka
10,30 u Bjelovaru
IZ DNEVNIKA ANE FRANK – produkcija  Kazališnog studija mladih HNK u Varaždinu, umjetničko-pedagoško vodstvo: Gordana Slivka
Sudjelovanje na 19. susretu profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade HC ASSITEJ u Bjelovaru.
Petak,
31.ožujka
u 19,00 sati Krapina
POU Krapina
Slavko Kolar
SVOGA TELA GOSPODAR
redatelj: Georgij Paro