ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA travanj 2008

Ponedjeljak,
14.travnja
u 10,00 sati GKL Split
1. festival hrvatske drame za djecu »Marulić«
Damir Miloš
BIJELI KLAUN
Redatelj: Ivica Šimić
Ponedjeljak,
14.travnja
u 12,00 sati GKL Split
1. festival hrvatske drame za djecu »Marulić«
Damir Miloš
BIJELI KLAUN
Redatelj: Ivica Šimić
Četvrtak,
24.travnja
u 19,00 sati Zlatar Bistrica
Glumački festival u Krapini
Mirko Kelek-Ljubomir Kerekeš
DIMNJAČAR
Redatelj: Ljubomir Kerekeš
Subota,
26.travnja
Split
Festival hrvatske drame i autorskog kazališta 18. Marulićevi dani
Miroslav Krleža
VUČJAK
Redatelj: Ivica Kunčević