ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA svibanj 2014

Subota,
3.svibnja
u 20,00 sati Krapina
Sudjelovanje na 7. Glumačkom festivalu u Krapini
POU Krapina
BOGI IVAČ ZNOVA
srednjovjekovne francuske farse na kajkavskom
redatelj: Ljubomir Kerekeš
Četvrtak,
8.svibnja
Mülheim
Koprodukcija HNK u Varaždinu / VRUM / kainkollektiv
NO LOGO OPERA(CIJA)
autori koncepta, režije i koreografije: Sanja Frühwald, Mirjam Schmuck, Fabian Lettow
Petak,
9.svibnja
Mülheim
Koprodukcija HNK u Varaždinu / VRUM / kainkollektiv
NO LOGO OPERA(CIJA)
autori koncepta, režije i koreografije: Sanja Frühwald, Mirjam Schmuck, Fabian Lettow
Četvrtak,
15.svibnja
u 20,00 sati Koprivnica
Dvorana Domoljub
BOGI IVAČ ZNOVA
srednjovjekovne francuske farse na kajkavskom
redatelj: Ljubomir Kerekeš
Četvrtak,
22.svibnja
u 20,00 sati Zagreb

Histrionski dom
BOGI IVAČ ZNOVA
srednjovjekovne francuske farse na kajkavskom
redatelj: Ljubomir Kerekeš