ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA lipanj 2010

Četvrtak,
10.lipnja
u 20,00 sati Sarajevo
Narodno pozorište Sarajevo
Nina Mitrović
FAMILIJA U PRAHU
redatelj: Samo M. Strelec
Petak,
11.lipnja
u 20,00 sati Žepče
Nina Mitrović
FAMILIJA U PRAHU
redatelj: Samo M. Strelec
Petak,
18.lipnja
u 21,30 sati Bitola
Centar za kulturu
Sudjelovanje na 12. međunarodnom festivalu monodrame u Bitoli
Nina Mitrović
FAMILIJA U PRAHU
redatelj: Samo M. Strelec