ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA lipanj 2016

Četvrtak,
30.lipnja
u 21,00 sati Koprivnica

Šoderica
BOGI IVAČ ZNOVA
kajkavska komedija
redatelj: Ljubomir Kerekeš