ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA srpanj 2011

Petak,
1.srpnja
u 21,30 sati Ptuj
Koprodukcija HNK u Varaždinu i Mestnog gledališča Ptuj (SLO)
Titus Maccius Plautus
KOMEDIJA O LONCU
redatelj: Boris Kobal
Subota,
2.srpnja
u 21,30 sati Terme Ptuj
Koprodukcija HNK u Varaždinu i Mestnog gledališča Ptuj (SLO)
Titus Maccius Plautus
KOMEDIJA O LONCU
redatelj: Boris Kobal
Nedjelja,
3.srpnja
u 21,30 sati Terme Ptuj
Koprodukcija HNK u Varaždinu i Mestnog gledališča Ptuj (SLO)
Titus Maccius Plautus
KOMEDIJA O LONCU
redatelj: Boris Kobal
Utorak,
5.srpnja
u 20,00 sati Umag
sudjelovanje na 12. međunarodnom festivalu komornog teatra Zlatni lav
Martin McDonagh
LJEPOTICA IZ LEENANEA
redateljica: Ksenija Krčar
Subota,
9.srpnja
u 21,30 sati Terme Ptuj
Koprodukcija HNK u Varaždinu i Mestnog gledališča Ptuj (SLO)
Titus Maccius Plautus
KOMEDIJA O LONCU
redatelj: Boris Kobal
Nedjelja,
10.srpnja
u 21,30 sati Terme Ptuj
Koprodukcija HNK u Varaždinu i Mestnog gledališča Ptuj (SLO)
Titus Maccius Plautus
KOMEDIJA O LONCU
redatelj: Boris Kobal