ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA srpanj 2014

Utorak,
29.srpnja
u 21,30 sati Dubrovnik

Sudjelovanje na 65. Dubrovačkim ljetnim igrama
Kupalište Šulić; PREMIJERA
NEKOLIKO ZAMIŠLJENIH PRIZORA PREMA ROMANU ALESSANDRA BARICCA OCEAN MORE
preradba: Mani Gotovac; scenska prilagodba: Robert Plemić

Srijeda,
30.srpnja
u 21,30 sati Dubrovnik

Sudjelovanje na 65. Dubrovačkim ljetnim igrama
Kupalište Šulić
NEKOLIKO ZAMIŠLJENIH PRIZORA PREMA ROMANU ALESSANDRA BARICCA OCEAN MORE
preradba: Mani Gotovac; scenska prilagodba: Robert Plemić