KAZALIŠNI STUDIO MLADIH HNK U VARAŽDINU

Kazališni studio mladih djeluje od 2008., a namijenjen je polaznicima osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske dobi.  Rad se odvija kroz redovnu dramskopedagošku nastavu te kroz posebne seminare i radionice specifičnih oblika dramskoga rada. Na kraju školske godine rezultati rada pokazuju se kroz ogledne satove, godišnje produkcije i predstave. U nastavku pročitajte više o ciljevima, upisima, cijeni pohađana, stručnom vodstvu i dr.  Kazališni studio mladih, fotografija s probeKazališni studio mladih, fotografija s probe


Što se Što se radi u Kazališnom studiju mladih?
Primjereno dobi i iskustvu, polaznici tijekom boravka u studiju, kroz igru i zanimljive i atraktivne oblike grupnog i individualnog dramskog rada razvijaju verbalno izražavanje, imaginaciju, opažanje, osjetilnost i izražajnost, zatim smisao za stvaralačko zajedništvo, timski rad te za osobno javno nastupanje. 

Ciljevi Kazališnog studija mladih
- Cjelovit odgoj i razvoj osobnosti i socijalnosti polaznika kroz oblike dramskoga rada primjerene njihovoj dobi, iskustvu  i sposobnostima 
- Razvijanje kulture javnog nastupanja i komuniciranja 
- Otkrivanje i potpora dramski darovite djece i mladeži 
- Razvijanje umjetničkih sklonosti i upoznavanje polaznika s kazalištem i njegovom društveno-kulturnom funkcijom 
- Preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti 


 

KSMKSM


Gdje radi KSM?
Redovna nastava Kazališnog studija mladih odvija se tijekom školske godine, u studijskim prostorima Kazališta u Cesarčevoj 1.

 

Stručno vodstvo

Rad se odvija pod stručnim vodstvom dramskih i kazališnih pedagoga, a uključuje i suradnju kazališnih profesionalaca (glumaca, koreografa, mimskih i glazbenih pedagoga) te prosvjetnih radnika u odgojno-obrazovnim ustanovama. 

 

Otkrivanje i potpora darovite djece i mladeži
Posebno poglavlje programa rada Kazališnog studija mladih predstavlja potpora dramski darovitoj djeci i mladeži.  

 

UPISI U ŠKOLSKOJ GODINI 2017.-2018. 
Upisi u Kazališni studio mladih u šk. god. 2017.-2018. održavaju se od ponedjeljka 18. do petka 22. rujna 2017.. u prostorijama Kazališta u Cesarčevoj 1 (službeni ulaz kod fontane), od 11,00 do 17,00. Upisi će se nastaviti i poslije navedenog datuma ako bude mjesta u nastavnim skupinama. 

U Kazališni studio mladih upisujemo djecu i mladež od 1. razreda osnovne škole do studentske dobi. Na upisu nema audicije, već se polaznici upisuju do popune nastavne skupine njihove dobi. 

 

Nastava 
U šk. god. 2017.-2018. nastava Kazališnog studija mladih započet će u ponedjeljak 2. listopada 2017. i trajati do kraja školske godine u lipnju 2018. Neke završne produkcije mogu se održati i nakon zadnjeg tjedna školske nastave.  
Nastava se odvija u dvosatnim terminima (120 min.) jedanput tjedno radnim danom u popodnevnim ili večernjim satima, a subotom prije i poslije podne. 
    
Cijene 
U šk. god. 2016.-2017. cijene su sljedeće: 
Upisnina:                                                           200 kn 
Godišnja članarina:                                        1.750 kn 

 

Svi polaznici bez iznimke pri upisu plaćaju upisninu, a nakon toga članarinu koja se može plaćati na jedan od sljedećih načina: 
-  u 7 mjesečnih obroka po 250 kn (plaćanje do 15. u mjesecu u kojem treba izvršiti uplatu) 
-  u 2 obroka uz 10 % popusta: prva do 15.11. za 3 mjeseca (675 kn), a druga do 28.2. za 4 mjeseca odjednom (900 kn) 
-  uplata cijelog iznosa godišnje članarine do 15.11. uz 20 % popusta (1400 kn) 

  

Polaznici Kazališnog studija mladih mogu koristiti pravo na popust po nekoliko osnova u sljedećim slučajevima: 
-  ako više djece iz iste obitelji pohađa studio, jedno dijete plaća puni iznos školarine, a ostala plaćaju polovinu; 
-  nezaposlenost oba roditelja; 
-  drugi razlozi (obrazloženi u posebnoj molbi). 

 

Podrobnije obavijesti o upisima, nastavnim skupinama i radu Kazališnog studija mladih možete dobiti na upisu ili se obratiti Vladimiru Krušiću, voditelju Kazališnog studija mladih, na mob. 099 2317-298 ili 099 2784-553 te na e-adresu ksm@hnkvz.hr .