Informacije

OPĆI PODACI

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU

Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

Trgovački sud u Varaždinu

Broj sudskog registra: MBS 070001747

Očevidnik kazališta - broj upisnog lista: KAZ-029/1

Matični broj: 03006263, OIB: 13148215901

IBAN: HR8023400091110219467 

SWIFT: PBZGHR2XXXX

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu (dalje: Kazalište) je javna ustanova koja ima status nacionalnog kazališta. Osnivač Kazališta je Grad Varaždin.

Ovlaštena osoba za zastupanje Kazališta je intendantica mr. Jasna Jakovljević.

KAZALIŠNO VIJEĆE:
 1. Jasminka Vujasinović, predsjednica, VSS, dipl. povjesničar umjetnosti i prof. povijesti

 2. Jadranka Lukavečki, zamjenica predsjednice, SSS, administrativno-kadrovski referent 

 3. Spomenka Dragović, članica,VSS, prof. jug. jezika i književnosti i komparativne književnosti

 4. Ivica Pucar,član,VSS, dramski glumac HNK u Varaždinu
 5. Natalija Gligora Gagić, članica,VŠS, šaptačica HNK u Varaždinu

 

IZVORI FINANCIRANJA:

 

Proračun Grada Varaždina za 2016. (Službeni vjesnik grada Varaždina br. 12/15)

Privremeni Financijski plan za prvo tromjesječje 2017. (Službeni vjesnik grada Varaždina br. 9/16)


OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13,85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Korisnik prava na pristup informacijama podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti uz napomenu, da su neke fotografije, video snimke i tekstovi zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama, ovdje možete preuzeti obrazac:
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev se podnosi:
- pismenim putem na adresu Kazališta: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, s 
  naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“ 
- na adresu e-pošte ured-ravnatelja@hnkvz.hr 
 
Službenica za informiranje:
  Jasenka Kerekeš
  Tel.: ++385 (0)42 214 688
  Fax: ++385 (0)42 211 218


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Zakon o zaštiti osobnih podataka  (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu. 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu.

Izvješće o provedbi ZPPI 2014. g.

Izvješće o provedbi ZPPI 2015. g.

Izvješće o provedbi ZPPI 2016. g.

OBJAVA INFORMACIJA:

                                             I.

- Zakon o kazalištima (Narodne novine, br.71/06, 121/13, 26/14)

- Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09)

- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14).

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka  (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

- Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)

 

- Statut HNK u Varaždinu (Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 1/2014, 7/2014, 9/2015, 5/2016-pročišćeni tekst),
- Kolektivni ugovor za zaposlenike HNK u Varaždinu (Službeni vjesnik Grada Varaždina, br.3/2013)
- Pravilnik o zakupu i korištenju prostora HNK u Varaždinu                                           II.

Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2012. godinu 
Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2013. godinu

Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2014. godinu

Financijski i programski izvještaj za 2015. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Bilanca
Izvještaj o obvezama
Bilješke uz financijske izvještaje
Programski izvještaj

Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2016. godinu

                                          III.

Sjednice i zaključci Kazališnog vijeća u sezoni 2013/2014:

Dnevni red 1. sjednice

Zaključci 1. sjednice

Dnevni red 2. sjednice
Zaključci 2. sjednice

Dnevni red 3. sjednice
Zaključci 3. sjednice

Dnevni red 4. sjednice
Zaključci 4. sjednice

Dnevni red 5. sjednice
Zaključci 5. sjednice

Odluka o prihvaćanju izvješća

Dnevni red 6. sjednice

Zaključci 6. sjednice

Dnevni red 7. sjednice 
Zaključci 7. sjednice 

Odluka o prihvaćanju Izvješća 1-6.2014. 

Odluka o prihvaćanju Plana za 2015. g.  


Sjednice i zaključci Kazališnog vijeća u sezoni 2014./ 2015.

Dnevni red i zaključci 1. sjednice

 

Dnevni red i zaključci 2. sjednice

Dnevni red i zaključci 3. sjednice

Natječaj-intendant-objava VL 24.12.2014.

Dnevni red i zaključci 4. sjednice  

Dnevni red i zaključci 5. sjednice
Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2014. godinu

Dnevni red i zaključci 6. sjednice

Zaključak o usvajanju programskog izvješća za 2014. godinu
 
Dnevni red i zaključci 7. sjednice
Dnevni red i zaključci 8. sjednice


 

Sjednice i zaključci Kazališnog vijeća u sezoni 2015./ 2016.

Dnevni red i zaključci 1. sjednice

Odluka o prihvaćanju financijskog Izvješća 1-6.2015.
Odluka o prihvaćanju programskog Izvješća 1-6.2015.

Odluka Plan za 2016. godinu.

 

Dnevni red i zaključci 2. sjednice

Dnevni red i zaključci 3. sjednice

Dnevni red i zaključci 4. sjednice

Dnevni red i zaključci 5. sjednice

Dnevni red i zaključci 6. sjednice

Sjednice i zaključci Kazališnog vijeća u sezoni 2016./ 2017.

Dnevni red i zaključci 1. sjednice

Dnevni red i zaključci 2. sjednice

Dnevni red i zaključci 3. sjednice


NATJEČAJ za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu

Natječaj za radno mjesto vratara

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto vratara/ telefonista

Dnevni red i zaključci 4. sjednice

Odluka Privremeni financijski plan 1-3 2017.

Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2016. godinu

Odluka ocjena rada i poslovanja za 2016. godinu

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017. godinu

Dnevni red i zaključci 5. sjednice

Dnevni red i zaključci 6. sjednice