POKROVITELJI I SPONZORI HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U VARAŽDINU


Ministarstvo kulture Republike Hrvatske    Grad Varaždin      

                                      
 
Županija Varaždinska                                       Koncertni ured Varaždin     

                                          


_____________________________________________________________________________


Raiffeisen banka                             Plinacro                                        
 

Vindija                                             Privredna banka Zagreb      
                                         
                     
 Oprema uređaji                                HEP

                                

          
Tonimir transport international    

                

  
   Dioničko društvo Varkom    
     


_______________________________________________________________________________________                             


Annyer                                                 Pansion Maltar                                       Bernarda d.o.o.                      
                              

Gumi Impex                                        Ekos                                                         
                        

 
Alpha M računala                               Radio Megaton                                         Solvis

                                   


                                                             
             


Posjetite stranice Turističke zajednice Grada Varaždina

Zahvaljujemo na potpori!

e-mail Odjela marketinga: marketing@hnkvz.hr